Lease this WebApp and get rid of the ads.
People's Film: Pakamahalin ang Bagong Hukbong Bayan, and Big
Mon Oct 22, 2007 10:08pm
58.69.240.164 (XFF: 86.60.41.44)

Friends,

We have updated our internet broadcast with Pakamahalin ang Bagong Hukbong Bayan (Cherish the New People's Army) and a reposting of Bigwas!

Pakamahalin is a production of the New People's Army - Central Luzon Region. Produced in 2005, the film narrates a short history of the NPA and the different characteristics of the people's army. With interviews of comrades from the different sectors of society.

Bigwas! is a production of Sine Proletaryo and was originally posted at the Philippine Revolution Web Central on March 29, 2007.

Watch the ISNAYP broadcast now at http://isnayp.blogspot.com/

ISNAYP Rebolusyonaryong Midya ng Bikol
email: isnayp_media@yahoo.com

    • LetterMEL, Thu Oct 23 8:41pm
      Magandang Araw Kaibigan, Noon bilib ako sa inyong grupo ngunit sa ngayon, takot at pagaalinlangan dahil sa dahas at takot ang ipinakita nyo sa mga maralitang kaawaawa. Ang pag hingi nyo ng puersahan... more
  • Click here to receive daily updates