Lease this WebApp and get rid of the ads.
MEL
Letter
Thu Oct 23, 2008 8:41pm
124.158.62.248 (XFF: 86.60.41.44)

Magandang Araw Kaibigan,

Noon bilib ako sa inyong grupo ngunit sa ngayon, takot at pagaalinlangan dahil sa dahas at takot ang ipinakita nyo sa mga maralitang kaawaawa. Ang pag hingi nyo ng puersahan sa mga maliliit na magsasaka ay isang patunay na kayo na nga ang bagong berdugo at tulisan sa nayong dating kaysarap pamuhayan. Pagpatay sa mga kawawang nilalang na dati ay naniniwala sa inyo.

Sa ngayon, ako ay nagtatanim ng poot sampo ng mga tao sa kanayunan na minsan nag niningas kugon dahil sa takot sa mga armas nyo tuwing kayo ay sisilong para makapanghingi ng taxes sa mga hamak. Ang tingin ko, hindi kayo mananalo kaylan man sa inyong adhikain. Ngayon ko lang napagtanto na ang grupo nyo ay samahan ng mga tamad at takot makipagsalamuha sa sosyodad ng katahimikan.

Kaylan man di kayo mananalo. Nasaan na ang Russia, Germany, China at ang Korea? Natuwa ba ang mga yon sa dati nilang pamamalakad?

Di ba't and mga lider nyo ngaun ay nagpapasasa sa mga kanikanilang posisyon sa isa rin bolok na gobyerno? Si Ocampo, Casino at iba pa? samantala kayong mga niloko ay hangang ngayon parang mga dagang pinipiste ang dating payak na kasaganaang nayon.

Naisip nyo ba ang mga pamilya nyo na pinalaki kayo ng tama't sa bandang huli'y susuklian ng hiya at dis-onor.
Nanalo na ba kayo?

Mel

  • Friends, We have updated our internet broadcast with Pakamahalin ang Bagong Hukbong Bayan (Cherish the New People's Army) and a reposting of Bigwas! Pakamahalin is a production of the New People's... more
    • Letter — MEL, Thu Oct 23 8:41pm
Click here to receive daily updates