Lease this WebApp and get rid of the ads.
dragon
lawang
Wed Apr 9, 2014 11:53pm
120.139.143.108

Hihihi
ada nang mahiau... lawang kada basunduk jarnya...
wan lapaz bismillah ku sunduki lawang wan lulungkang AB hagan arini...

    • Re: lawangwar@ngan, Thu Apr 10 10:03am
      umai lehh... maka purun basunduk lawas awan lalungkang siang ari....... kada hingkat handak babuat..... mapa mangani ei makan pulut awan wadi barandang....... talah juakah andika mangulohi saurangan
  • Click here to receive daily updates