Lease this WebApp and get rid of the ads.
farshid
dosti
Sat Nov 17, 2012 12:47
70.39.184.233 (XFF: 5.112.151.13)

salam bacheha man farshidam omidvaram hale hamaton khob bashe .yani yeki nist mano az tanhaei dar biyare man ye pesare ba ehsasam dokhtri ba ehsas vase dosti mikham.tell:09388774487

Click here to receive daily updates