Lease this WebApp and get rid of the ads.
Anonymous
Sogol
Sat Jan 5, 2013 17:51
5.120.198.221

Daram azizam khob ham daram khanomi vaghti adamto sharayet bad garar migire taze dost ro az doshman mishnase bekhater hamen ke azmode mishim azizam to bayad havaseto jam koni ta rah dorosto entekhab koni to be kasaie ke zaher bin hastan sabet kon mitoni nazas shekas te to bebinan gavi vamohkam bash.

Click here to receive daily updates