Lease this WebApp and get rid of the ads.
STEFAN D-R D TCHOLAKOV-SVERIGE
До Окръже
Thu Mar 26, 2009 05:51
94.255.197.146 (XFF: 192.168.10.63)

До Окръжен Съд – Монтана
Копия – Главен Прокурор на България
Министър на правосъдието на България
Висшият Съдебен Съвет на България
Конституционния Съд на България
Българските вестници, радио, телевизия
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ ЗА ЧОВЕШКИ
ПРАВА – СТРАЗБУРГ

ПРОТЕСТ
От Стефан Димитров Чолаков , жител на България , 3000 Враца , ул. Р. Княгиня № 20 А – 12
Жител на Швеция, Hφstvδgen 22 F, 35237 Vδxjφ –SVERIGE

Другари, граждани народни съдии от Окръжен Съд – Монтана,
Уважаеми други представители, на който изпращам настоящия протест,
Моето послание е ОСОБЕН ВИД ПРОСТЕТ – УЧИЛИЩЕ за Българският Съд и Държавни Съдебни органи, Общественост и до Европейския ХУМАНИСТИЧЕН СЪВЕТ – СЪД В ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА … , за да се знае какво става в тази България под шапката на Темида !
След като Берковския Районен Съд ми изпрати едно послание, за да се жалвам на по-висока инстанция в Окръжен Съд – Монтана. Аз изпълних тяхното писмо, което беше приложено – РАЗПОРЕЖДАНЕ ! Тези дни ми изпратиха от България някакъв документ от Берковски Районен Съд, за да съм им отговорил на тях, какво не им харесвам ….. ! Аз им писах, какво не харесвам, но те не разбират.

ХУБАВО БЕ ХОРА, ВИЕ ИМАТЕ ЛИ МОЗЪК В ГЛАВИТЕ СИ И КАКВО СТЕ УЧИЛИ ЗА ПРАВИСТИ В БЪЛГАРИЯ ? ПРОСТО ВИ ПИТАМ, ЗАНАЕТЕ ЛИ ПРОЦЕДУРИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА !

Ако не разбирате от работата си, защо стойте на тези места и кой Ви държи да вършите престъпления. На мен трябва да ми отговори ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА, не да ми отговаря Районен Съд – Берковица, след като съм изпратил на тях документацията си !

БЕРКОВСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСТИ-ТУТКИ – ХЕМ ПРОСТИ, ХЕМ ТУТКАВИ. ТЕ НЕ РАЗБИРАТ КАКВО ВЪРШАТ, ЗАЩОТО ИЗПЪЛНЯВАТ ЧУЖДИ НАРЕЖДАНИЯ. ОПИСАЛ СЪМ ПРЕСТЪПЛЕ-НИЯТА ИМ, КАКТО ПО ЛИНИЯ НА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ, ТАКА И ПО ЛИНИЯ НА ИНСТРУКТАЖЪТ, КОЙТО ТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ, ЗА ДА МЕ СПРАТ ПО ТОЗИ МОЙ КАЗУС – ДА СИ ТЪРСЯ ПРАВАТО СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ ИЗВЪРШЕНА ОТ ПЕТ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ В ТОВА ЧИСЛО, ЗАЩИТАВАЩИТЕ ГИ БЪЛГАРСКИ СЪДИИ ОТ ОКРАЖЕН СЪД ВРАЦА И ВЪРХОВНИЯ СЪД СОФИЯ ПРИ НАЛИЧИЕТО НА НЕКОПЕТЕНТНИ И ПРОДАЖНИ ПРОКУРОРИ.

Това са фактите уважаеми Български и Чужди право защитници срещу Законите в Европа !
1. ПЪРВО ВЪЗРАЖЕНИЕ – ПРОТЕСТ е срещу Окръжния Съд – Монтана, който продължава да върши престъпление срещу Българската законност, като дава указания на първата инстанция Берковският Районен Съд да продължава да върши съдебна дейност, след като те са приключили – С ИЗПРАТЕНИЯ ДО МЕН ОТГОВОР ДА СЕ ЖАЛВАМ ПРЕД ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА ! Това понятно ли е на Окръжните Съдии – Монтана !
2. ВТОРО ВЪЗРАЖЕНИЕ – ПРОТЕСТ е срещу некомпетентността отново на Берковския Районен Съд, който този път ми праща някакво писание без да бъде съпроводено с РАЗПОРЕЖДАНЕ ! Това понятно ли Ви е ?
3. Тi

 • VAJNI adresi BGStefan d-r D Tcholakov - SVERIGE, Tue Mar 10 08:43
  НАТИСНИ ТУК-... more
  • До Окръже — STEFAN D-R D TCHOLAKOV-SVERIGE, Thu Mar 26 05:51
   • До ОкръжеSTEFAN D-R D TCHOLAKOV-SVERIGE, Thu Mar 26 05:52
    До Окръжен Съд – Монтана - - 3. ТРЕТО... more
  • До ОкръжеSTEFAN D-R D TCHOLAKOV-SVERIGE, Thu Mar 26 05:50
   До Окръжен Съд – Монтана Копия –... more
   • S ..... III ....STEFAN D-R D TCHOLAKOV-SVERIGE, Thu Mar 26 05:53
    4. ЧЕТВЪРТО ВЪЗРАЖЕНИЕ – ПРОТЕСТ е... more
Click here to receive daily updates