Lease this WebApp and get rid of the ads.
STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERGIE
ADRESSI AMBASSAD - BG - 2012
Sun Feb 5, 2012 14:30
46.194.151.221


ADRES


primeminister@government.bg , sofia-ob@bmaa.gv.at , sofia-ob@bmaa.gv.at , obsofia@online.bg , sofia@diplobel.fed.be , sofia.visa@diplobel.fed.be , Sofia@diplobel.org , ambabel@einet.bg , britembinf@mail.orbitel.bg , public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk , nformation@british-embassy.bg , reg1@sofi.diplo.de , Mil-1@sofi.diplo.de , Mil-100@sofi.diplo.de , sofamb@um.dk , info@embassyofireland.bg , emb.sofia@maec.es , embespbg@mail.mae.es , ambasciata.sofia@esteri.it , italdiplsofia@online.bg , emb.sofia@mfa.no , embpor@sofia.dgaccp.pt , Sofia@usembassy.bg , sofia.office.box@mail.doc.gov , presse@ambafrance-bg.org , sof@minbuza.nl , presse@ambafrance-bg.org , Sofia@sdc.net , sof.vertretung@eda.admin.ch , info@eda.admin.ch , sts@eda.admin.ch , zaps@eda.admin.ch , vertretung@sof.rep.admin.ch , ambassaden.sofia@foreign.ministry.se , delegation-bulgaria@ec.europa.eu

-
До Борис Велчев

внук и син на световно известни комунистически престъпници,
вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС и на посткомунистическите НСС и ДАНС, ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга
на българския клан на руската Червена мафия и на българския
ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим, изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
бул. Витоша № 2, 1000 София
-
До Камен Ситнилски
Заместник-главен прокурор,
отговарящ за досъдебното производство,
мой състудент и бивш приятел (настоящ неприятел)
бул. Витоша № 2, 1000 София
-
До Бойко Борисов
Министър-Председатал на поредното престъпно Правителство
на българския ПАРАВОЕНЕН комунистически и посткомунистически
ченгеджийско-мафиотски политически режим, един от институционално и лично съпричастните към извършеното върху мен на 21 Юни 2010 г. ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА драстично осакатяващо покушение (имащо характера на опит за убийство),
за подготовката на което е бил предварително и официално сезиран с надлежно регистриран писмен текст
-
Министерски съвет (МС), бул. Княз Дондуков № 1, 1000 (1194) София
Е-mail: primeminister@government.bg
Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003-2011 г.
-

Информационно копие
До: Trojanov Ilija,
82178 Puchheim, Germany

-
До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия - ул. Шипка, № 4, 1000 (1087) София
E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at
E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at
E-mail: obsofia@online.bg

-

Кралство Белгия - пл. Велчова завера № 1, 1164 (1126) София
E-mail: sofia@diplobel.fed.be
E-mail: sofia.visa@diplobel.fed.be
E-mail: Sofia@diplobel.org
E-mail: ambabel@einet.bg

-

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия -
ул. Московска № 9, 1000 София
E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg
E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk
E-mail: nformation@british-embassy.bg

-

Федерална Република Германия -
ул. Фредерик Жолио Кюри, № 25, 1113 (1087) София
E-mail: reg1@sofi.diplo.de
E-mail: Mil-1@sofi.diplo.de
E-mail: Mil-100@sofi.diplo.de

-

Кралство Дания - бул. Княз Дондуков № 54, 1000 (1504) София
E-mail: sofamb@um.dk
-

Република Ирландия - ул. Бачо Киро 26, 1000 София
E-mail: info@embassyofireland.bg

-

Кралство Испания - ул. Шейново № 27, 1504 (1087) София
E-mail: emb.sofia@maec.es
E-mail: embespbg@mail.mae.es

-

Република Италия - ул. Шипка № 2, 1000 (1087) София
E-mail: ambasciata.sofia@esteri.it
E-mail: italdiplsofia@online.bg

-

Кралство Норвегия - бул. Княз Дондуков № 54В , 1000 София
Е-mail: emb.sofia@mfa.no

-

Република Португалия - ул. Позитано № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София
E-mail: embpor@sofia.dgaccp.pt

-

Федерална конституционна Република
Съединените американски щати (САЩ) -
ул. Козяк № 16, 1407 София
E-mail: Sofia@usembassy.bg
E-mail: sofia.office.box@mail.doc.gov

-

Република Франция - ул. Оборище № 27-29, 1504 (1087) София
E-mail: presse@ambafrance-bg.org

-

Кралство Нидерландия - ул. Оборище № 15, 1000 (1504)
E-mail: sof@minbuza.nl
E-mail: presse@ambafrance-bg.org

-

Конфедерация Швейцария - ул. Шипка № 33, 1000 (1087, 1504) София
E-mail: Sofia@sdc.net
E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch
E-Mail: info@eda.admin.ch
E-Mail: sts@eda.admin.ch
E-Mail: zaps@eda.admin.ch
E-mail: vertretung@sof.rep.admin.ch

-

Кралство Швеция - ул. Алфред Нобел № 4, 1113 (1087) София
E-mail: ambassaden.sofia@foreign.ministry.se

-

Европейската комисия в България
ул. Московска № 9, етаж 1, 1000 София
E-mail: delegation-bulgaria@ec.europa.eu

-

ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! - 139-А Сто тридесет и девет-А)

Address for letters:
Янко Николов Янков
Гражданско лице гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Ин

Click here to receive daily updates