Lease this WebApp and get rid of the ads.
STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE
3
Fri Jan 25, 2013 07:43
77.218.234.49

Part -3-

- Kimler var baюka?
- Nerede?
- Dьnya kupasэ elemelerinde!
- Kaleci kim olabilir, derseeen...
- Yok, orta alandaki oyuncular! Yahu, dalga geзme, profillere geз; цrnegin bu piyasadaki misyoner tiplerden sцz et, biraz da!
- Kimler yok ki!.. Зok!
- Цrnegin, en popьler olarak biri!
- Popьleri, en yьzsьzleri... "Vuslat KADМM", takma adlэ dцnme eleman, son gьnlerde en зok deюifre olan Siyonist misyonerlerden biri... Sahte hristiyanlэk broюьrlerine desenler uyduruyor; safsalak sol yayэnlara (Birgьn gazetesine ve sendikalara Vuslat KADМM sahte kimligiyle) sэzэp provokator yazэlar veriyor; Egitim Sen ve Halkevleri'nde (meslek lisesi цgretmeni imiю gibi) yatэp kalktэgэ oluyor ve Jyllands Posten gibi siyon mediasэna, islama hakaret niteligindeki karikatьrler зizen bu sadist provokatцrьn gerзek adэ: G. Цzcan XXX, yuvalandэgэ mekan Kocaeli, fakat ne hikmetse henьz daha цgretmen gibi gцsteriliyor; artэk bu kadar olur yani, toplumla resmen alay edercesine...
Bu yalnэzca bir цrnektir, sayэsэz цrnekler iзinde; ve artэk gizlisi saklэsэ da yok; ortada salэnan COLLABORANT eleman Цzcan XXX'эn "self-caricaturize" portresi.
Bu, O'nэn tasmasэnэ elinde tutup yцneten prop-pezevengi, taaa Danimarka'dan Kocaeli'ne uyuюturucu armagan (!) yollatan Yahudi direktцr, yani misyoner hareketinin efendilerinden biri; ajan Цzcan XXX'эn sahibi:

Bu,Oxxx'larэn tapэndэklarэ ortak simge; israelian Davit Yэldэzэ; tьm dцnmeh'ler gibi dцner de dцner.
http://www.funnypictures.tv/html/animated-gifs/religious/h000/h78/img20061003055146084.gif
Neresinden bakarsak bakalэm, ne yazэk ki Tьrkiye, karaktersizler cenneti olma yolunda... Misyonerler cirit atэyor, "hцst be melun hayvan!", diyen yok!...


Toplumun ahlaksal degerlerini dejenere eden elemanlar, korunuyorlar... "Koruma" dedikse, lьks giderlerinin saglanmasэ, uyuюturucusuz brakэlmamasэ anlamэnda; yoksa elbette bu sapэklar onca masraflarэnэ nereden karюэlayabilirlerdi?! Satmayan CD/DVD'leri ve on para etmez resimleriyle karюэlayacak degillerdi ya!.. Vitrin'e bakma; niteligine bak; kullanэldэgэ alanlara bak!


Pekii, "kahraman Tьrk basэnэ", ne yaptэ diyeceksiniz; зok юeyler, цrnegin, Misyoner Цzcan XXX'un Maюukiye'deki gizli randevuevine girdi; "travesti" marka donuyla sahte sьtyenini ele geзirdi; ee, bu da bir baюarэ yani!..
http://f27.parsimony.net/forum66280/messages/22635.htm

Ьstьne ьstlьk bir de misyonu var; gхtverenlerin; "provokatцrlьk"; baюka ne ola! Ecstasy mi; ikramiyeleri... http://bbsnews.net/bbsn_photos/topics/common_street_drugs/ecstasy.jpg> http://img526.imageshack.us/img526/2076/fatddhurek2qc1.jpg>http://ahirzaman.net/alametler/res/fuhus_36.jpg>http://www.dijitalteknoloji.com/links/kocaeli.jpg>Evet; Ana Katili utanmaz Misyoner Цzcan XXX denilen (ve peruksuz haliyle Fatih ЬREK'in tэpatэp ablasэna benzeyen travesti dцnmeh soysuzu) mal bu'dur!

 • 2STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE, Fri Jan 25 07:40
  ...daha neler neler; ilaveten Tьrklьk kimligini suistimal eden birзok kiюiliksiz asalak sьprьntьler, masonlar, dцnmeler, yelpazeler; sahte... more
  • 3 — STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE, Fri Jan 25 07:43
   • 3+STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE, Fri Jan 25 07:46
    Мlgili media link: http://www.omogenia.com/forums/showflat.php/Cat/0/Number/7976/page//fpart/2/vc/1 Neler neler... Devюirme dцnme'ler var... mediatik misyoner provokatцrler... more
    • 3+++STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE, Fri Jan 25 07:49
     Nerede Uygarlэk/Humanist duyarlэlэk? Nerede kitlesel tepki? United Nations/Birleюmiю Uluslar Цrgьtь morgцtь babalarэ, malэ... more
     • 3+++++STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE, Fri Jan 25 07:50
      Gizli cemaatler vakэf oldu; kirli iliюkiler, referens! http://www.lovethetruth.com/dark_alliance.jpg > http://www.southwest-connection.com/swcnews2/tsm.jpg > Hayэnlar/import... more
    • 3++STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE, Fri Jan 25 07:47
     -.. , .~- {(*`.,ґ*)\ .....,~* Nerede Uygarlэk/Humanist duyarlэlэk? Nerede kitlesel tepki? United Nations/Birleюmiю Uluslar Цrgьtь... more
   • 3+STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE, Fri Jan 25 07:46
    Мlgili media link: http://www.omogenia.com/forums/showflat.php/Cat/0/Number/7976/page//fpart/2/vc/1 Neler neler... Devюirme dцnme'ler var... mediatik misyoner provokatцrler... more
   • 3+STEFAN D-R D TCHOLAKOV - SVERIGE, Fri Jan 25 07:45
    Мlgili media link: http://www.omogenia.com/forums/showflat.php/Cat/0/Number/7976/page//fpart/2/vc/1 Neler neler... Devюirme dцnme'ler var... mediatik misyoner provokatцrler... more
Click here to receive daily updates