stefan d-r d tcholakov - sverige
Така на 18 ср
Sat Feb 4, 2017 14:02
83.255.81.36

Така на 18 срещу 19 май 1934 г. Военният съюз извършва
-
-
Така на 18 срещу 19 май 1934 г. Военният съюз извършва държавен преврат. Според Петър Хаджииванов, непосредствен участник в преврата, първоначалният план за провеждането му е предвиждал цар Борис III и семейството му да бъдат избити. За тази цел е подготвена група от протогеровисткия клон на Вътрешната македонска революционна организация, която трябвало да бъде пропусната в Двореца от офицерите от Военния съюз, охраняващи входовете към него, под ръководството на подполковник Тодор Кръстев. В последния момент решението е отменено, като самият Хаджииванов е изпратен да предаде на Кръстев заповед да не допуска никого в двореца. Според други изследователи превратът е югославски проект за ликвидирането на България. Хората, с които сръбското разузнаване е най-тясно свързано, са някои земеделски водачи около Г. М. Димитров и Коста Тодоров, кръгът на Кимон Георгиев и Дамян Велчев, протогеровистите Лев Главинчев и Перо Шанданов, социалистът Димо Казасов. В нощта на преврата на западната граница е струпана сръбска войска. Да се справят с царя, ако откаже да подпише указа за новото правителство, са натоварени Лев Главинчев и Перо Шанданов. Царят подписва. Отменена е Търновската конституция, разпуснато е Народното събрание, забранени са политическите партии, революционните организации и профсъюзите. Въвежда нова система в държавното управление: назначаване на кметовете от централната власт, създаване на държавни професионални организации. Забранени са траурните шествия по случай годишнината от Ньойския договор. Навсякъде в страната се провеждат лекции и сказки, в които се пропагандира Балканска федерация от връх Триглав (Словения) до Черно море и от Бяло море до Дунав със столица Белград и Интегрална Югославия под династията на Караджорджевич. ВЕЛИКИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОВАЛЪТ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ЮЖНОСЛАВЯНСКА ФЕДЕРАЦИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА В широко експлоатираната тема за причините, предизвикали провала на проектите за южнославянска федерация след Втората световна война, се открояват два основни аспекта: 1) възраженията на западните партньори на СССР, че подобен съюз ще постави проблема за обединението на Македония, което ще ощети териториалната цялост на Гърция, и 2) българските възражения срещу югославския план България да бъде "погълната" и приравнена с останалите федеративни единици вместо "двуединния модел", предпочитан от София. Извън приетите от повечето специалисти тези за английските възражения и българската неудовлетвореност, подсилена от Сталин, е представена и нова - за бързо съзрялото (още през януари 1945 г.) нежелание на съветския лидер да толерира раждането на южнославянска федерация. Подобно внушение правят неговите директни

  • Click here to receive daily updates