Lease this WebApp and get rid of the ads.
Anonymous
choose the lesser evil this coming election
Mon Feb 15, 2010 21:05
163.251.239.2

nobody can solve our problem overnight; NO ONE, including villar, bayani, gibo, erap, gordon, or brother eddie, not even noynoy can save the filipinos from their misery. However, this upcoming election, all we could do on our part is to vote wisely! For now, we will never attain our dreams for a better Philippines, but we could mitigate these unending issues and problems that haunted as for many decades by voting the candidates who are LESSER EVIL!

IBOTO LANG ANG MGA NARARAPAT NA KANDITATO, MGA TAONG MAY KONTING PAGKUKULANG AT HINDI SUKDULAN ANG HANGARING PANGSARILING KAPAKANAN.

huwag maniwala sa mga taong sikat sa larangan ng cinema at mga may impluensya sa politiko na nageendorso sa mga pulitikang may pagkukulang, ginagawa nila itoy dahil sila'y binayaran.

huwag maniwala sa sinasabi nila na ang kanilang hangarin sa pagtakbo ay para makatulong sa kapwa; if you real intention is to help, you dont have to be a politician to help the filipinos. marami diyan ma mayayaman at matulungin sa ating mahihirap at hindi humihingi ng kapalit.

lastly, samasama tayong manalangin, muslim ka man, iglesia ni cristo, katoliko o protestante, o anuman ang iyong paniniwala dapat tayong samasama humingi ng tulong sa Poong Maykapal na magkaroon ng mapayapang halalan at manalo lang ang mga karapatdapat sa darating na Mayo.

maraming salamat po,
Josh S Sanguini

Click here to receive daily updates